POENG TOTALT ALLE KATEGORIER


Poeng totalt menn

# Navn Poeng Poeng per segment
Knut Haugen423Sti1 - "Magus" - 20 poeng
Sti2 - "Rett vinkel" - 15 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 20 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 23 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 26 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 23 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 35 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 35 poeng
Sti9 - "Trulsrunden" - 42 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 11 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 11 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 15 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 19 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 23 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 15 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 14 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 21 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 32 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 6 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 2 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 4 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 5 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 5 poeng
Fullførte segmenter: 24
Øystein Gulliksen637Sti1 - "Magus" - 17 poeng
Sti2 - "Rett vinkel" - 20 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 17 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 26 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 26 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 30 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 40 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 44 poeng
Sti9 - "Trulsrunden" - 53 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 13 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 13 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 13 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 21 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 21 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 21 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 35 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 35 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 47 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 9 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 15 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 17 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 5 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 21 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 23 poeng
Landevei7 - "Kløfta Klubbmesterskapsløype" - 28 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 27 poeng
Fullførte segmenter: 26
Jan Ekern674Sti1 - "Magus" - 15 poeng
Sti2 - "Rett vinkel" - 17 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 20 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 30 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 30 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 26 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 31 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 50 poeng
Sti9 - "Trulsrunden" - 60 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 20 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 20 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 20 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 30 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 26 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 31 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 24 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 60 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 3 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 7 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 26 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 30 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 44 poeng
Landevei9 - "Ceresrittet" - 53 poeng
Fullførte segmenter: 24
Amund Garthus185Sti1 - "Magus" - 13 poeng
Sti2 - "Rett vinkel" - 5 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 7 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 15 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 13 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 13 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 16 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 4 poeng
Sti9 - "Trulsrunden" - 32 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 7 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 1 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 6 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 5 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 7 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 4 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 28 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 21
Erik J106Sti1 - "Magus" - 11 poeng
Sti2 - "Rett vinkel" - 4 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 17 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 17 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 11 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 14 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 1 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 3 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 7 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 4 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 7 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 4 poeng
Fullførte segmenter: 15
Dag Storløkken188Sti1 - "Magus" - 10 poeng
Sti2 - "Rett vinkel" - 13 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 9 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 23 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 21 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 22 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 4 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 9 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 10 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 19 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 19 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 12 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 5 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 8 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 16
Thomas Reitan22Sti2 - "Rett vinkel" - 11 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 7 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 4 poeng
Fullførte segmenter: 3
Richard Martinsen381Sti2 - "Rett vinkel" - 10 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 10 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 21 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 15 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 25 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 9 poeng
Sti9 - "Trulsrunden" - 47 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 11 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 23 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 21 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 13 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 10 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 31 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 42 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 20 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 17 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 2 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 21 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 2 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 31 poeng
Fullførte segmenter: 20
Benny Schreiner 🇳🇴58Sti2 - "Rett vinkel" - 9 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 17 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 8 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 5 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 13 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 5 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 7
Thorbjørn Skamo247Sti2 - "Rett vinkel" - 9 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 11 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 19 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 21 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 15 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 28 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 24 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 13 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 19 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 4 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 11 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 9 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 5 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 13 poeng
Landevei7 - "Kløfta Klubbmesterskapsløype" - 25 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 18 poeng
Fullførte segmenter: 18
Runar Bell65Sti2 - "Rett vinkel" - 9 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 15 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 11 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 27 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Fullførte segmenter: 5
Roger Bøe26Sti2 - "Rett vinkel" - 8 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 5 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 9 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 5
Jørgen Klæbo Karlsen38Sti2 - "Rett vinkel" - 7 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 8 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 18 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Fullførte segmenter: 5
Øyvind Stevenson153Sti2 - "Rett vinkel" - 6 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 13 poeng
Sti4 - "opp forbi krakken" - 13 poeng
Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 11 poeng
Sti7 - "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 19 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 12 poeng
Sti9 - "Trulsrunden" - 37 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 5 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 8 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 11 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 9 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 4 poeng
Fullførte segmenter: 14
Roger Marthinsen50Sti2 - "Rett vinkel" - 3 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 39 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 2 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 6
Steinar Bjerke278Sti2 - "Rett vinkel" - 2 poeng
Sti3 - "Haukåsen-Mariholtet blåsti, høyre." - 9 poeng
Sti6 - "Andersenduro" - 7 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 6 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 8 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 9 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 17 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 8 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 37 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 13 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 9 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 3 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 23 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 5 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 9 poeng
Landevei7 - "Kløfta Klubbmesterskapsløype" - 31 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 35 poeng
Landevei9 - "Ceresrittet" - 47 poeng
Fullførte segmenter: 18
Martin Andersen327Sti5 - "Ulvenhogget ned" - 19 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 7 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 17 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 23 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 28 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 39 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 15 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 15 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 8 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 13 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 23 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 19 poeng
Landevei7 - "Kløfta Klubbmesterskapsløype" - 35 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 24 poeng
Landevei9 - "Ceresrittet" - 42 poeng
Fullførte segmenter: 15
Rune Udnæseth Holsve85Sti6 - "Andersenduro" - 19 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 31 poeng
Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 10 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 4 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 3 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 15 poeng
Fullførte segmenter: 8
Håvard Madsbakken54Sti6 - "Andersenduro" - 9 poeng
Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 4 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 2 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 4 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 11 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 3 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 15 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 10
Rune Hammer35Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 21 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 1 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 2 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 9 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 5
Pål Erik Moen-Hansen26Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 4 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 21 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 3
Marius Lilloe-larsen12Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 5 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 2 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 4
Andre Jean4Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 4 poeng
Fullførte segmenter: 1
Anders Moen54Sti8 - "Bjønnebete-Skytten" - 4 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 1 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 17 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 4 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 12 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 12 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 3 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 8
Andreas Bøe Færø295Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 15 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 10 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 15 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 30 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 13 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 30 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 16 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 44 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 42 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 4 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 7 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 17 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 15 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 11 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 26 poeng
Fullførte segmenter: 15
Kaare Flood88Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 9 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 4 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 7 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 15 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 15 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 9 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 6 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 21 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 10
Morten Buer87Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 5 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 7 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 9 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 17 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 11 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 18 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 3 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 12 poeng
Fullførte segmenter: 11
Martin Løvik205Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 17 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 25 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 50 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 53 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 10 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 10 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 26 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 13 poeng
Fullførte segmenter: 9
Trond Rykken408Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 15 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 17 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 26 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 26 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 30 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 40 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 27 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 10 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 20 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 15 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 2 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 15 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 15 poeng
Landevei7 - "Kløfta Klubbmesterskapsløype" - 40 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 50 poeng
Landevei9 - "Ceresrittet" - 60 poeng
Fullførte segmenter: 16
Petter Hansen20Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 6 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 1 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 2 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 5 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 4 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 7
Frode Grønning✌🏻37Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 3 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 1 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 7 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 9 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 7 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 2 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 7 poeng
Fullførte segmenter: 8
Trond Ekløv17Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 1 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 1 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 3 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 2 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 5 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 7
halvar haugland56Grus7 - "Haukåsen" - 22 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 4 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 4 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 17 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 9 poeng
Fullførte segmenter: 5
Vidar Ulvestad21Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 17 poeng
Fullførte segmenter: 3
Tom Korneliussen9Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 5 poeng
Fullførte segmenter: 3
Ingar Leiksett3Grus7 - "Haukåsen" - 3 poeng
Fullførte segmenter: 1
John Tuflått119Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 17 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 11 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 30 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 19 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 21 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 21 poeng
Fullførte segmenter: 6
Torbjørn Grønningen76Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 11 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 13 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 9 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 4 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 39 poeng
Fullførte segmenter: 5
Simen Enger40Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 10 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 13 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 17 poeng
Fullførte segmenter: 3
Martin Nygård 🇳🇴74Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 8 poeng
Landevei2 - "LCK intervall 10 min" - 6 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 2 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 9 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 7 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 11 poeng
Landevei7 - "Kløfta Klubbmesterskapsløype" - 22 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 9 poeng
Fullførte segmenter: 8
Sebastian Parelius12Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 7 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 5 poeng
Fullførte segmenter: 2
Tom Thorjussen46Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 2 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 7 poeng
Landevei9 - "Ceresrittet" - 37 poeng
Fullførte segmenter: 3
Ronnie Hallén43Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 2 poeng
Landevei8 - "Sørumsandrunden mot klokka, fetv, sørum, leirsund, åråsen. Ny Fetvei" - 7 poeng
Landevei9 - "Ceresrittet" - 32 poeng
Fullførte segmenter: 5
Espen Helgesen51Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 20 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 30 poeng
Fullførte segmenter: 3
Frode Bremnes8Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 1 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 4 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 4
Andreas Nilsen1Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Fullførte segmenter: 1
Eirik Erikstad7Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 6 poeng
Fullførte segmenter: 2
Alf Myhre3Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 1 poeng
Landevei6 - "Grefsenkollen" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 2
Lasse Rustadbakken11Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 11 poeng
Fullførte segmenter: 1
Bjørn Søgård5Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 3 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 2
Morten Kjølstad2Landevei6 - "Grefsenkollen" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 1
Øystein Skaare2Landevei6 - "Grefsenkollen" - 2 poeng
Fullførte segmenter: 1

Poeng totalt kvinner

# Navn Poeng Poeng per segment
Sidsel Nordhagen300Grus1 - "Monsterbakken til Østbyputten" - 20 poeng
Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 20 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 20 poeng
Grus4 - "Demningen - Deledalen" - 30 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 30 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 30 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 40 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 50 poeng
Grus9 - "Mariholtet Challenge" - 60 poeng
Fullførte segmenter: 9
Silje Steen215Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 17 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 17 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 26 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 26 poeng
Grus7 - "Haukåsen" - 35 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 44 poeng
Landevei1 - "Losbyveien - Nordheimveien" - 20 poeng
Landevei4 - "Lørenfallet mot Ingiersmyr" - 30 poeng
Fullførte segmenter: 8
Randi Møller165Grus2 - "Morterud bakken med riktig GPS måling" - 15 poeng
Grus3 - "Opp til Drettvannsdemningen" - 15 poeng
Grus5 - "Skålsjøen (Bakken opp)" - 23 poeng
Grus6 - "Badstudalen til Setertjern, Losby" - 23 poeng
Grus8 - "Bjønnebete - fra bommen til gapahuken" - 39 poeng
Landevei3 - "Alp d'Haneborg" - 20 poeng
Landevei5 - "Gjelleråsen Intervall" - 30 poeng
Fullførte segmenter: 7